Набор в группу по психоанализу художественного творчества продлён

Уважаемые коллеги! Набор в группу участников вебинара по психоанализу художественного творчества продлён до 30 апреля.Ждем вас! Подробнее

https://spbanalytic.ru/vebinary/psihoanaliz-tvorchestva-professionalnye-resursy-ispolzovaniya-dinamiki-neosoznavaemyh-psihicheskih-protsessov/